oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Potahy a dřeva

Potahy a dřeva / herní styl

Dosáhne-li hráč úrovně, kdy zvládá přiměřeně základních 18 úderů a základní pohyb, začne se u něj vyhraňovat herní styl. Pak je vhodné přizpůsobit pálku tomuto stylu. Pozor! Držíme se stále naší úrovně amatérů.

Topspinář – hraje převážně údery se silnou horní rotací

Pro topspináře je důležité udělit míčku co nejvíce rotace. K tomu lépe slouží pružné dřevo kategorie ALL až OFF- (podle vyspělosti) s útočnými potahy se středně tvrdou až tvrdší houbou v síle houby kolem 1,8 až 2,2 mm. Kontrolu zlepšujeme volbou dřeva, to má výrazný vliv. ALL dřevo poskytuje lepší kontrolu než OFF- a slabší houba = lepší kontrola. Doporučuje se začít dřevem ALL a postupně jít od slabší houby do  silnější a od měkčí do tvrdší houby. Nikoliv tedy začít s rychlým dřevem a silnými potahy s tvrdou houbou.

Klasický útočník – hraje převážně rovné tvrdé údery

Pro útočníka, který preferuje převážně tvrdé rovné údery je vhodné tužší a tvrdší dřevo kategorie OFF- až OFF+ s měkčími potahy v síle 2 mm a více. Doporučuje se začít dřevem OFF- a postupně jít od slabšího do silnějšího měkčího potahu. Nikoliv tedy začít s rychlým dřevem a maximální sílou houby.

Útočník materiálem – materiálem převážně blokuje a úttočí drajvem (blok, drajv, pink, flip, topspin do čopu, čop do topspinu), softem útočí (převážně drajv, topspin, smeč, flip)

Útočník materiálem využívá vlastnosti materiálu – variabilitu spinu, aby soupeře přinutil k chybě, a potom zaútočil. Dřevo ALL+ až OFF. Potah na FH podle typu útoku – topspinář nebo klasický útočník. Potah na BH sendvič (krátké vroubky) v síle houby 1,5 až 2 mm nebo polotráva se středně dlouhými vroubky síla houby 1,5 mm až 2 mm. Rozdíl mezi sendvičem a polotrávou je v tom, že polotráva je schopná lépe smazat rotaci a hraje „záludnějí“, ale to je zaplaceno menší kontrolou, slabším pinkem a topspinem s malou rotací. Na BH lze použít i antitopspin, který posouvá hru více k obraně, má vynikající kontrolu a pracuje podobně jako polotráva, ale je většinou pomalejší.

Univerzální hráč – hraje všechny údery

Pro univerzála je vhodné dřevo ALL až ALL+ středně tuhé a středné tvrdé, útočné potahy s měkčí až středně tvrdou houbou v síle kolem 1,8 mm.

Obranář – hraje čopovanou obranu

Dřevo Def až Def+-, potah BH tráva OX (bez houby) pro hru u stolu a v síle houby max. 1 mm pro hru dále od stolu, potah na FH univerzální až útočný soft s houbou 1,3 až 1,8 mm.

Vlastnosti potahů a dřev

Potahy

Co je přelepovací efekt?

Do r. 2008 soutěžní hráči ve velkém měřítku lepili potahy na dřeva těsně před zápasem a používali k tomu lepidla s těkavým rozpouštědlem. To se nasáklo do houby a zajistilo její změkčení a nabobtnání a tím napětí ve vrchní gumě. Potah byl rychlejší a spinovější a získal při správné technice větší kontrolu díky měkkčí houbě. Jak se rozpouštědlo odpařovalo přelepovací efekt se vytrácel. Po zákazu lepení lepidly s těkavými látkami světoví výrobci žačali vyrábět potahy s již zabudovaným přelepovacím efektem – s předpětím ve vrchní gumě, který však snižuje životnost potahu v tom smyslu, že po nějakých 100 hodinách hry téměř vymizí. Pro soutěžního hráče regionální úrovně není rozhodující, zda má či nemá potah s přelepovacím efektem, rozhodující je, aby mu potah vyhovoval, rychlostně odpovídal jeho schopnostem a umožnil mu hrát aktivně s co nejmenším počtem nevynucených chyb – aby udržel míček na stole dokud si nepřipraví útok a aby taky dokázal útok odvrátit. Pro nácvik úderů a zlepšení techniky je lepší potah bez přelepovacího efektu – protože je ovladatelnější (jeho výkon je vyrovnaný a po dlouhou dobu neměnný) a vede hráče k aktivní hře. Potah s přelepovacím efektem při pasvní hře míček tlumí a při ryclé hře urychluje více než klasický potah. Hráči regionální soutěže nemají špičkovou techniku (nejsou schopni vždy zahrát úder stejně a ze správné pozice) a tak jim mnohdy potah s přelepovacím efektem spíše uškodí než pomůže. To však lze kompenzovat volbou pomalejšího potahu a slabší houby a dosáhnout tak také lehčí pálky. Osobně nevidím důvod proč by začátečnící po zvládnutí základních úderů neměli hrát s moderními potahy s přelepovacím efektem.

Softy – hladké útočné, univerzální a obranné – lze hrát dobře všechny druhy úderů (útočné a univerzální doporučuji mladým hráčům)

Silnější houba = větší rychlost a rotace a menší kontrola

Měkčí houba = snadnější zahájení topspinu a vyšší letová křivka, lepší kontrola při pomalejší a rovnější hře blízko stolu, obtížnější pink, obtížnější hra z větší vzdálenosti od stolu. Pro topspinové hráče nižší úrovně výhoda, pro hráče střední a vyšší úrovně je použití měkké houby nevýhodou.

Tvrdší houba = při zvládnuté technice větší rychlost a rotace při topspinu, snadnější pink, lepší směrová kontrola při rychlé hře dále od stolu (pozn. k takové hře je třeba se dopracovat tréninkem, začátečník nedokáže tvrdou houbu využít).

Lepivost potahu (tackiness) – některé potahy mají lepivý povrch, který udrží míček na pálce i když ji otočíš míčkem dolů. Pro začátečníky nejsou vhodné příliš lepivé potahy. Při hře je třeba překonat lepivost a potahy jsou citlivé na příchozí spin, na druhou stranu jsou přínosem po topspinovou hru.

Sendviče – označení out – poměr výška/průměr vroubku od 0,46 do 0,89 = nízké a širší vroubky (průměr max 2,2 mm a výška min. 1 mm), nevýhoda pro mladé soutěžní hráče

Platí totéž co u softů s tím, že sendviče nejsou tak točivé a méně reagují na soupeřovu rotaci. Jsou vhodné pro rovnou rychlou útočnou hru a útok drajvem a smečí do topspinu. Neotáčí rotaci. Pokud mladý hráč použije sendvič, může mu pomoci zamaskovat na krátkou chvíli problémy s technikou, to však zaplatí zpomalením zdokonalování techniky moderní hry založené na topspinu a nakonec se potah stane nevýhodou. Sendvič na pálku mladého ambiciozního hráče nepatří.

Trávy – označení long – dlouhé a úzké vroubky, poměr výška/průměr vroubu větší než 0,89 až 1,1 – malá vlastní rotace, horší hra vrchem, ne-li nemožná, topspin bez rotace, kontrola malá, rychlost malá (naprostá nevýhoda pro mladé hráče. Tráva na pálku mladého hráče nebo začátečníka nepatří a proto ani nebudu uvádět dlouhý seznam nevýhod.

Tráva s houbou = větší kontrola a možnost vrchní hry, méně matoucí  a méně otáčení rotace.

Tráva OX (bez houby) = hra u blízko u stolu, větší matoucí efekt a otáčení rotace, méně kontroly.

Polotráva – není definován poměr výšky a šířky vroubku a pravidla tento pojem nedefinují, pro předestavu lze uvést že poměr výšky a šířky je cca 0,65 až 0,89 a že se podle pravidel jedná o sendvič – středně dlouhé vroubky delší a slabší (průměr vroubku 2 mm a méně) než u běžného sendviče, kratší a silnější než u trávy. Tloušťka houby obvykle od 1 do 2 mm. Lze hrát všechny údery. Lepší hra vrchem než u trávy, je rychlejší a má lepší kontrolu než tráva s dlouhými vroubky. Oproti běžnému sendviči si polotráva zachovává schopnost smazat a trochu i otočit rotaci a lze i rotaci vytvořit při aktivní hře. Kontrola je menší než u sendviče se širšími a nižšími vroubky. Nedoporučuji mladým hráčům a začátečníkům.

Antitopspin – nepatří na pálku mladým hráčům a začátečníkům

Antitopslin je hladký potah s houbou. Má velmi smýkavý povrh a produkuje malou nebo žádnou rotaci. Je hodně tlumící a pomalý. Otáčí rotaci.

Shrnutí k potahům – Moderní hra vyžaduje softy. Se softy lze hrát všechny druhy úderů. Hru proti materiálu (tráva, sendvič, antitopspin) je třeba natrénovat se softy, protože proti materiálu mají softy výhodu.

Je zásadní a častou chybou mladých hráčů (tj. hráčů do 35 let) použití materiálu z důvodu, že nezvládají techniku se softem. Zde je jediným řešením trénovat a trénovat, nechat si poradit od trenéra a odstranit chyby v technice a nikoliv použít materiál. Měj na paměti, že mládí vyhrává rychlostí, výborným pohybem a softy. Stáří vyhrává zkušenostmi, změnou rotace, umístěním vítězného míčku, zpomalením hry a vyvedením soupeře z tempa. Mladý dospělý hráč, který používá materiál k zakrytí svých nedostatků v technice nemá proti zkušeným hráčům šanci vyhrát i když je o 35 let mladší

Takže, pokud jsem hráč regionální úrovně a chci hrát materiálem, je potřeba nejdříve zvládnout hru se softy. Až zestárnu a budu pomalý a budu mít menší rozsah pohybu dám si možná na pálku anťák nebo trávu (polotrávu), to mi možná pomůže zpomalit můj herní úpadek daný věkem nebo zraněním, protože mám zkušenosti a umím hrát takticky a tak budu možná lépe odolávat mladým hráčům se softy.

Dřeva

Dřevo DEF je obranné, tlumí a prodlužuje setrvání míčku na pálce, vhodné pro spodní hru.

Dřevo OFF je útočné, rychlejší odskok vhodné pro rychlou vrchní hru.

Dřevo ALL je univerzální vhodné pro všechny druhy úderů.

Hmotnost zkompletované pálky – velmi důležitý parametr

Těžší pálka má více razance – vyžaduje výbornou fyzičku a hodně pravidelného tréninku.

Lehčí pálka má méně razance, ale umožňuje hráči s menší fyzičkou hrát déle a využívat lépe zápěstí.

Pálky pro menší děti – hmotnost max. 135 g

Pálky pro hráče regionální úrovně – hmotnost max. 165 g

Lehčí pálka umožňuje hráči regionální úrovně rychlejší pohyby rukou a být včas připraven na další úder. Ztráta rychlosti míčku daná menší hmotností pálky je nevýznamná, protože nikdo z regionální soutěže není schopen výhody těžší a razantnější pálky využít. V regionální soutěži je zlepšení dosahováno zejména tréninkem a odstraňováním největších chyb pod vedením trenéra, tj. lepším  zvládnutím pohybu a techniky úderu.

Pro profesionály, kteří mají vynikající techniku a pohyb, má smysl používat stále novější a rychlejší dřeva a potahy, protože jsou schopni využít rozdíly v inovovaných potazích a dřevech.

Pro hráče regionální úrovně je proto naprosto zbytečné kupovat drahé nejnovější typy potahů a dřev. Je lepší zakoupit dřevo a potahy odpovídající herní úrovni regionální soutěže a ušetřené peníze investovat do tréninku pod vedením trenéra.

 

pošli tento text dál


přidat komentář