oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Hra s trávou díl 7 a 8.

ÚTOČNÍK 

CHARAKTERISTIKA STYLU

JAK SE S TÍM HRAJE

Hráči tohoto typu používají long pimp- les k útočení a tím přivádějí soupeře do problémů, neboť ti se setkávají s nez- námým stylem útoku
Tráva je zde pou- žívána jako nebez-
pečná útočná zbraň. Mnozí se s tímto způsobem hry neumějí vyrovnat.

 

Dlouhá tráva je používána k nezvyklému stylu útočení. Míček není zahrán s maximální intezitou, ale jaksi volněji, i když i smeč je možná. Hráč počítá s tím, že nezvyklým typem útoku (kdy míček letí nezvykle pomalu, navíc mnohdy ve vzduchu “plave” vlivem toho, že nemá žádnou rotaci) ztíží soupeři především timing a rytmus, což vyústí v chybu. Jednou z nejsilnějších možností je útok do soupeřova čopu, kdy se mu vrací plachtící míč, na který se těžko reaguje. Strana pálky s normálním potahem je používána především k bloku, ale i k príležitostnému útoku.

POŽADAVKY NA HRÁČE

ÚROVNĚ HRY

útočník s dlouhou trávou se musí umět povznést nad negativní poznámky sou- peře ohledně jeho potahu a umění hrát stolní tenis (všichni to známe, ať už jako hráči strávou, nebo jako hráči proti to- muto potahu), soupeř se mnohdy neumí vyrovnat se skutečností, že někdo hraje odlišným stylem, že sám proti tomuto potahu neumí hrát a že dokonce on, ja- ko útočník, se najednou ocitá pod tla- kem od hráče s trávou. Dobré reflexy jsou velkou výhodou, stejně tak, jako dobrý servis, který mnohdy usnadňuje zahájení útoku ze třetího míče.
Hráče tohoto typu můžete dnes stále ještě najít na všech výkonostních úrovních. Většinou způsobují přímo spoušť ve výsledcích na úrovni začátečníků a středně pokročilých hráčů. Dokonce i mezi pokročilými hráči bývá tento styl velice účinný. Na profesionální úrovni tento styl ovšem nepředstavuje žádnou výhodu proti síle, rychlosti a trvalému útoku těch nejlepších hráčů.

 

A nyní (i v následujících dalších dílech) se konečně dostáváme k technice základních úderů při hře s trávou. V doprovodných ukázkách je použita tráva STIGA-DESTROYER OX (bez houby). Jedná se o klasickou trávu, takže technika použitá v ukázkách bude obdobná u všech ostatních trav s vyjímkou hladkých (laserových) trav (non-frictionless long pips). Každý článek o technice bude doprovázen praktickými ukázkami popisované techniky. Zdroje jsou uvedeny na konci článku, tak jako obvykle. V dnešním díle se budeme zabývat tím, jak hrát s trávou proti tzv. “plovoucím míčům”, nebo také tzv. “mrtvým míčům”.

 

ÚVOD

TECHNIKA

VARIANTY ÚDERŮ

začátečnící a středně pokročilí hráči se budou často snažit hrát na vaši trávu tzv. floating ballsmálo spinu. Míče, ketré jim přijdou zpět mohou tak snadno vracet. Tato taktika skutečně bývá účiná proti málo zkušeným hráčům s trávou, protože technika s trávou proti plovoucím míčům je naprosto odlišná od hry s hladkým potahem. Takže jak se vyrovnat s tímto problémem? Jak hrát s trávou proti takovému soupeři?
(plovoucí míče), pro které je charakteristické, že mají velice
Jestliže Vám soupeř hraje na Vaši trávu plovoucí míče, postavte Vaši pálku téměř vertikálně k zemi a jděte s pálkou dolů a lehce dopředu toto vedení pálky zabrání rychlému odskočení míčku z vaší pálky. To je základní úder pokud na vás soupeř zkouší hrát plovoucí míče (někdy také “mrtvé míče”). Po tomto vašem úderu se soupeři vrátí zpět lehký topspin. Časem budete schopni hrát míče tímto úderem s velkou va- riabilitou v rychlosti míče a pro soupeře se stane přechod do útoku poměrně těžký.
Pro rúzné variace (pokud na vás soupeř stále zkouší plovoucí míče) v tomto úderu múžete zkusit do úderu více “přitlačit” a hrát úder více dopředu…Je to o něco obtížnější, než hrát vertikální úder. Podstata je v tom, že při tření míčku o trávu se jednotlivé čudlíky ohnou a míček je vlastně vystřelen do vzduchu. Pokud úder provedete správně, pak míček poletí pomalu k soupeři, téměř bez rotace, nebo jako velmi lehký čop, který ale vypadá jako čop velmi silný.

Tento článek byl převzat ze stránek www.rekaberounka.cz (autorem je Ivan Hynek)

pošli tento text dál


přidat komentář