oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

VÝKLAD POKYNU O PRASKLÉM MÍČKU

15. prosince 2018

KR ČAST si vzhledem k opakujícím se a narůstajícím dotazům z řad hráčů, trenérů, rodičů i rozhodčích a následně neutuchajícím diskusím nad konkrétními situacemi ohledně prasklého míčku během hry dovoluje vydat podrobnější dovysvětlení k této situaci.

V lednu 2016 vydala KR ČAST Metodický pokyn pro rozhodčí č. 1/2016, kterým specifikujeme dané situace při prasklém míčku a postup rozhodčích. Rozhodli jsme se tak učinit kvůli neexistenci podobného výkladu od ITTF.

Konkrétně jsme se zaměřili zejména na situaci, kdy po úderu hrající rukou po zápěstí jednoznačně prasklý míček letí do zámezí – směrem od hrací plochy (udělí se bod soupeři) či směřuje k hrací ploše (udělí se nový míč).

TENTO METODICKÝ POKYN JE STÁLE V PLATNOSTI PRO VŠECHNY SOUTĚŽE ŘÍZENÉ ČAST A DOKUD NEBUDE ZRUŠEN ČI NAHRAZEN NOVÝM, JE TŘEBA SE JÍM ŘÍDIT VE VŠECH SOUTĚŽÍCH ŘÍZENÝCH SLOŽKAMI ČAST. https://www.ping-pong.cz/wp-content/uploads/2016/01/KR-CAST-2016_01-praskly-micek.pdf

Mezinárodní federace ITTF vydala v květnu 2017 v kapitole 4.5 dokumentu FAQ (Frequently Asked Questions) doporučení, jak při prasklém míčku postupovat, kde uvádí odlišné doporučení než zmíněný pokyn KR ČAST. Jelikož si však každá národní asociace může některé pravidlo či předpis upravit dle svého uvážení (tento postup u prasklého míčku, odlišný od ITTF, má např. Slovenský stolnotenisový zväz, ve Francii kupříkladu stále platí „staré“ pravidlo o poskytování rad hráčům), postupovala i KR ČAST v tomto duchu ve výkladu rozhodnutí ve věci prasklého míčku během výměny.

Hlavním důvodem tohoto upřesňujícího pokynu ze strany KR ČAST je fakt, kdy jde ze strany ITTF o pouhé doporučení, nikoliv změnu článku pravidel stolního tenisu, který by jasně popisoval, jak v dané situace postupovat. S ohledem a snahou zabezpečit co možná nejjasnější výklad a následné rozhodnutí v rámci soutěží řízených ČAST je rozhodování v této věci popsáno v rámci výše uvedeného metodického pokynu.

KR ČAST uznává, že díky rozdílným pokynům v rámci mezinárodních soutěží může někdy docházet k rozdílným interpretacím, a to zejména u hráčů startujících na zahraničních akcích pod hlavičkou ITTF a ETTU. V současné době však ITTF zvažuje úpravu stávajícího výkladu o prasklém míčku, a proto KR ČAST vyčkává na finální znění tohoto bodu pravidel, jak v dané situaci postupovat.

V případě, kdy dojde ze strany ITTF v této věci ke změně, ve smyslu úpravy pravidel stolního tenisu, budete o změnách v rámci výkladu tohoto bodu informováni na webu ČAST, případně vydáním aktualizace pravidel stolního tenisu či výše uvedeného metodického pokynu.

Za KR ČAST Tomáš Malík a Roman Klecker

Zdroj: https://www.ping-pong.cz/vyklad-pokynu-o-prasklem-micku/

pošli tento text dál


přidat komentář