oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

To je stolní tenis

That’s Table Tennis | Miloco Studios 2018

That’s Table Tennis | Miloco Studios 2018 from Brighton Table Tennis Club on Vimeo.

Zřejmě slušný oddíl….. . Takhle valí nejen za pingpongovými stoly partička pingponkářů z Brightonu.

Henry Crallan byl v oddílu  BTTC v letech 2013-2015 velmi oblíbeným hráčem. Byl také zakladatelem a šéfem studia Miloco.

Jsme neuvěřitelně vděční Miloco podpoře našeho BTTC že nás nechali  nahrávat píseň ” To je stolní tenis”  ve stejném studiu, které používají Adele, Dizzee Rascal a Florence and the Machine! Senzační!

Text písně:

There’s so much trouble on the streets of Brighton
On the weekend there’s violence on West street
We need a cure for this alienation
We need to make everybody more upbeat

That’s Table Tennis
That’s Table Tennis

We need a tool for community cohesion
We need a tool for social integration
It doesn’t matter if you’re French or Indonesian
It doesn’t matter about your generation

That’s Table Tennis
That’s Table Tennis

It’s a wonder drug for senile dementia
Childhood memories flooding the cortex
It’s a help for those recovering from cancer
Dip your toe into the pingpong vortex

That’s Table Tennis
That’s Table Tennis

You see the homeless and the social deprivation
Some people call for a social revolution
We know we’re living in a fragmented nation
What we need is a quickfire solution

That’s Table Tennis
That’s Table Tennis

I’ve got a friend who’s living in America
And some mates residing in Gibraltar
They’re all part of the wider ping pong family
They’re your brothers sisters sons and your daughters

That’s Table Tennis
That’s Table Tennis

You take a trip to the Sinai peninsula
Then Djibouti is your destination
No common language at your disposition
Your racquet is your sole communication

That’s Table Tennis
That’s Table Tennis

Nepřesný překlad:

Na ulicích Brightonu je tolik potíží.
o víkend panuje na ulici West násilí.
Potřebujeme lék na toto odcizení.
Potřebujeme, aby byli všichni šťastnější

To je stolní tenis,
toje stolní tenis

Potřebujeme nástroj pro soudržnost společenství
Potřebujeme nástroj pro sociální integraci
Nezáleží na tom, jestli jste Francouz nebo Indonésan
Nezáleží na vašem původu

To je stolní tenis,
toje stolní tenis

Je to úžasný lék na senilní demenci
Dětské vzpomínky zaplavují kůru
Je to pomoc těm, kteří se zotavují z rakoviny
Ponořte prst do víru pingpongu

To je stolní tenis,
toje stolní tenis

Vidíte bezdomovce a sociální deprivaci
Někteří lidé volají po sociální revoluci
Víme, že žijeme v roztříštěném národě
Potřebujeme řešení s rychlým ohněm

To je stolní tenis,
toje stolní tenis

Mám přítele, který žije v Americe
A někteří kamarádi žijí v Gibraltaru
Jsou všichni součástí širší rodiny ping pongu
Jsou to bratři , sestry, synové  a vaše dcery

To je stolní tenis,
toje stolní tenis

Udělejte si výlet na poloostrov Sinai

Džibutsko je vaším cílem
Není žádný běžný jazyk k dispozici
Vaše pingpongová raketa je vaše jediná komunikace

To je stolní tenis,
toje stolní tenis

pošli tento text dál


přidat komentář