oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

PŘEBOR ČOS seniorů pro r. 2018

Z pověření Odboru sportu ČOS (Česká obec sokolská) pořádá komise stolního tenisu

PŘEBOR ČOS seniorů pro r.  2018

A.
Všeobecná ustanovení

1.    Pořadatel: T.J. Sokol České Meziříčí, oddíl stolního tenisu

2.    Datum: 15. září 2018 od 9:00 hodin

3.    Místo: Velký sál sokolovny v Českém Meziříčí
Sokolská   355, naproti cukrovaru za parkem
GPS herny: 50°17’1.378″N,
16°3’0.703″E
 50°17’1.378″N, 16°3’0.703″E

4.    Ředitel přeboru: Zítko Pavel
Hlavní rozhodčí:  ing. Kasal Jaromír
Zástupce: Kozák Ladislav
Hlavní pořadatel: Kozák Ladislav, J. Fučíka
197, 517 71 České Meziříčí
mail:   lad.kozak@tiscali.cz
Zdravotník: MUDr. Jirásková Hana

5.    Přihlášky:Jmenovitě nejpozději do 13. 9. 2018 na adresu hl. pořadatele
Na přihláškách uveďte zařazení hráče-hráčky v posledním nejvyšším žebříčku (ČR,Kraj, Region) a tel. spojení na vedoucího

6.    Ubytování:Zajistit může hlavní pořadatel 
tel.    724 122 896                         .  
.- možnost přímo v sokolovně á Kč 50,- za osobu
.- domov mládeže cena cca 200,- – 250,- za osobu.

MOŽNÉ UBYTOVÁNÍ NĚKOLIK DNÍ PŘED i po Přeboru ČOS!!!

7.
Úhrada nákladů: Hráči startují na vlastní náklady, příp. svých T.J. a oddílů

B.
Technická ustanovení

1.  Předpis:
Hraje se podle Pravidel st. tenisu, Soutěžního řádu a jeho doplňků a podle ustanovení tohoto rozpisu.

Hraje se plastovými míčky, zn. JOOLA FLASH ***, dodá pořadatel. Hraje se na 3 vítězné sety do 11 míčků.

2  Soutěžní discipliny:

  1. dvouhra muži

  2. dvouhra ženy

  3. dvoučlenná družstva nebo čtyřhry
    (Pořadatelé mohou omezit či doplnit dle počtu a skladby přihlášek.)

3.  Systém soutěže:Bude stanoven pořadateli a hl. rozhodčím dle počtu účastníků.
Předpoklad: a) skupiny, pak vyřazovací systém

    b) vyřazovací se soutěží útěchy        (při vyšším počtu hráčů)

4.  Dvě podmínky účasti:

a) startují hráči, kteří mají platnou registraci popř. hostování za     sportovní oddíl ČOS nebo členové těchto oddílů, hrající    dočasně v zahraničí a mají zelenou kartu.
   Neregistrovaní hráči se prokazují členským průkazem ČOS.
b) všichni, kdo do konce r. 2018 dosáhnou věku minimálně 60 let.

5.  Vklady: Kč 50,- za hráče

6.  Časový pořad:8.00 – 9:00 hodin prezence, 9.05 – 9.15 hodin losování, 9.25 nástup a zahájení přeborů

7.  Tituly a ceny:Vítězové jednotlivců získají titul ,,Přeborník ČOS ve stolním tenisu pro rok 2018″, minimálně 3. nejúspěšnější hráči v každé kategorii získají diplomy a upomínkové ceny.

  1. Poznámka
    Hráči(ky) startují na vlastní nebezpečí, vědomi si svého zdravotního stavu.

Zajištěna opět výborná kuchyně v místě konání.

V Českém Meziříčí dne: 19. 8. 2018
Kozák Ladislav

Za komisi stolního tenisu ČOS:
Ing. Kasal Jaromír

Níže:  přihláška

     P Ř I H L Á Š K A

na Přebor ČOS seniorů – 15. 9. 2018

Název T.J., oddílu:

Župa:
vedoucí:

mail:

telefon (pevný nebo mobil):
adresa:

hráči
– jméno a příjmení: datum narození: pořadí v nejvyšším žebříčku:
     

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

         …………………………….………………………

podpis a razítko

pošli tento text dál


přidat komentář