oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Valná hromada Sokola 2022 – volební

Ahoj všichni,

výborová schůze rozhodla že, Valná hromada se bude konat ve čtvrtek 24.3.2022 od 18,00h v Sokolovně. Klíč pro výběr delegátů byl stanoven v poměru 3:1. To znamená na 3. dospělé členy oddílu 1. delegát na VH. Prosím všechny předsedy oddílů o zajištění dostatečného počtu delegátů, aby VH byla usnášeníschopná.

S přáním hezkého dne

Zdeněk Freisleben

 

PROGRAM VH ZE DNE 24.3.2022

 1. Volba prac. předsednictva
 2. Volba návrhové a mandátové komise
 3. Schválení programu VH
 4. Zpráva starosty
 5. Zpráva hospodáře
 6. Zpráva KK
 7. Volba náčelníka Všestrannosti
 8. Volba ostatních členů výboru (jednatel, hospodář, člen výboru)
 9. Volba starosty
 10. Volba členů KK
 11. Diskuse
 12. Usnesení
 13. Závěr

pošli tento text dál


přidat komentář