oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

ČEPS GENERÁLNÍM PARTNEREM SLETU I ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Výborná zpráva dorazila do České obce sokolské  – společnost ČEPS, a.s., se rozhodla podpořit XVI. všesokolský slet 2018 a stát se jeho generálním partnerem. Zároveň bude společnost ČEPS, a.s. v pozici generálního partnera ČOS podporovat i další aktivity sokolského hnutí.

 

ČEPS je jediným provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy v České republice a dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, na čemž závisí dostupnost elektřiny pro firmy i domácnosti. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, s 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km.

Patří také k tradičním podporovatelům sportovních organizací a událostí. „Jakkoliv je samotná značka ČEPS mladá, jsme firma s dlouhou historií. Obdobné by se dalo říci i o Sokolu. Tradiční spolek s neustálým přívalem nové energie. Tyto společné atributy nás k podpoře Sokola přesvědčily. I naše činnost znamená rozvést energii do posledního koutu v zemi. A to i v tom přeneseném slova smyslu. Dlouhodobě se snažíme být těmi, kteří zejména dětem otevírají dveře do nejrůznějších oblastí. Věříme, že sport je to, co má z hlediska kultivace a vytváření zdravé a fungující společnosti výjimečné místo,“ vysvětluje předseda představenstva ČEPS Jan Kalina, proč se jeho společnost rozhodla podpořit sokolské hnutí i jeho vrcholnou akci, tedy XVI. všesokolský slet.

Se Sokolem pojí Jana Kalinu i nostalgické vzpomínky na babičku, zarytou sokolku, a na její vyprávění o vystupování na všesokolských sletech a hromadných cvičeních. „To, co si tak díky ní nesu z dětství, je vzpomínka, že sport spojuje,“ dodává předseda představenstva společnosti ČEPS Jan Kalina. Celospolečenský význam sportu si uvědomuje i ČEPS, který sport podporuje dlouhodobě – právě sport pomáhá dětem a mládeži osvojit si zdravý životní styl, rozvíjet talent a řadu pro společnost důležitých znalostí a dovedností.

 

Podpora do každé sokolovny

ČEPS jako generální partner podpoří nejen slet, ale i Českou obec sokolskou. A zájem má na tom, aby se jeho podpora dostala opravdu všude, i do té nejmenší sokolovny – podobně, jako energetici dostanou energii i do nejodlehlejšího stavení v zemi. ČEPS by chtěl pomoci zlepšovat vybavení tělocvičen. „Já bych chtěl, aby moderní cvičební pomůcky měla opravdu každá sokolovna. S tím chceme sokolům pomoci především,“ vysvětluje Jan Kalina.

„Možná to bude znít troufale, ale já jsem spokojen už nyní. Samotné spojení naší společnosti a Sokola je pro nás ctí. Jsme nesmírně rádi, že si nás Sokol zvolil jako svého generálního partnera. Mohu slíbit, že budeme takovým parťákem, abychom si společně mohli říci, že to byla skvělá hra s dobrým skóre, která zanechala ve zdravém těle zdravý duch,“ uzavírá předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.

pošli tento text dál


přidat komentář