oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

31. ročník Vánočního turnaje – Rakovník

KRÁLOVSKÉ MĚSTO RAKOVNÍK A KLUB STOLNÍHO TENISU RAKOVNÍK

pořádají Vánoční turnaj mužů ve stolním tenisu 31.ročník

středa 25.12.2019

Město Rakovník a Klub stolního tenisu Rakovník vypisují

V á n o č n í t u r n a j m u ž ů v e s t o l n í m t e n i s u 31.ročník

A. Všeobecná ustanovení

 1. Pořadatel: KST Rakovník
 2. Datum uspořádání: středa 25.12.2019
 3. Místo konání: Sokolovna Rakovník, Tyršova ulice 733
 4. Ředitelství turnaje: Ředitel turnaje Tomáš Andrt
  Zástupce ředitele turnaje Pavel Čech
  Vrchní rozhodčí Jan Přibík
  Zástupce vrchn.rozhodčího Stanislav Brabec
  Technický pracovník Zdeněk Kos
  Organizační pracovník Petr Froněk
  Hlavní pořadatel Jan Rezek
  Hospodář turnaje Martin Kettner
 5. Přihlášky: V místě konání turnaje.
 6. Vklady: Budou vybírány při prezentaci hospodářem turnaje ve výši stanovené Soutěžním řádem.
 7. Losování: Je veřejné a proběhne před zahájením turnaje.
 8. Stravování: Občerstvení bude poskytnuto přímo v místě konání turnaje.

 

B. Technická a ostatní ustanovení

 1. Předpis: Hraje se podle pravidel ST, Soutěžního řádu a jejich dodatků a podle ustanovení tohoto turnaje. Hraje se s míčky Stiga Optimum 40+.
 2. Soutěžní disciplíny: 1. dvouhra mužů 2.čtyřhra mužů
 3. Systém soutěží: Soutěž č. 1 se bude hrát v I.stupni skupinovým systémem a ve II.stupni vyřazovacím na 3 vítězné sety. Soutěž č. 2 vyřazovacím systémem na 3 vítězné sety.
 4. Podmínky účasti: Turnaje se mohou zúčastnit hráči III.ligy a nižších soutěží a hráči pozvaní KST Rakovník.
 5. Časový pořad: 8.00 – 9.00 – prezentace
  9.00 – 9.25 – losování
  9.30 – nástup, zahájení
 6. Rozhodčí: Rozhodčí ke stolu určuje vrchní rozhodčí.
 7. Námitky: Uplatňují se podle Soutěžního řádu ST.
 8. Úhrada nákladů: Hráči startují na náklady vlastních oddílů, klubů nebo vlastní.
 1. Ceny: V soutěžní disciplíně č.1 (dvouhra) obdrží hráči na 1.-8.místě věcné ceny.
 2. V soutěžní disciplíně č.2 (čtyřhra) obdrží hráči na 1.-4.místě věcné ceny.

V Rakovníku dne 5.12.2019
Tomáš ANDRT v.r.
předseda KST Rakovník

pošli tento text dál


přidat komentář