oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

ZPRÁVY STSST č.16/2019-2020 ze dne 11.3.2020

www.stcstolnitenis.cz

 1. Zprávy VV STSST
  1.1. KORONAVIRUS (SARS-COV-2)
  VV ČAST doporučuje svým organizačně podřízeným složkám (KSST, RSST), aby zvážily konání
  jimi organizovaných a řízených sportovních akcí, i když počet účastníků a doprovodu nedosáhne
  limitního počtu 100. Stejné doporučení platí pro tréninkovou činnost v klubech, RCM, SCM a SpS.
  VV ČAST rovněž doporučuje sledovat aktuální informace z médií.
  VV STSST zatím nepřistoupil k žádným změnám v rozlosování soutěží a turnajů. O případných
  změnách VV STSST rozhodne s ohledem na vývoj situace.
  Vzhledem k situaci v ČR s vývojem a šířením koronaviru si STK STSST vyhrazuje právo upravit
  nebo zrušit nadstavbu s ohledem na nařízení vlády nebo bezpečnostní rady a vrchního hygienika
  ČR.

Ing. Tomáš Nekola / předseda STSST

pošli tento text dál


přidat komentář