oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Category Archives: Sokol

ČEPS GENERÁLNÍM PARTNEREM SLETU I ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Výborná zpráva dorazila do České obce sokolské  – společnost ČEPS, a.s., se rozhodla podpořit XVI. všesokolský slet 2018 a stát se jeho generálním partnerem. Zároveň bude společnost ČEPS, a.s. v pozici generálního partnera ČOS podporovat i další aktivity sokolského hnutí.

 

ČEPS je jediným provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy v České republice a dispečersky zajišťuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, na čemž závisí dostupnost elektřiny pro firmy i domácnosti. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden, s 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3508 km a 220 kV o délce 1910 km.

Patří také k tradičním podporovatelům sportovních organizací a událostí. „Jakkoliv je samotná značka ČEPS mladá, jsme firma s dlouhou historií. Obdobné by se dalo

číst celý text