oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Category Archives: Sokol

Valná hromada Sokola 2019

Každoroční Valná Hromada Tj Sokol Mníšek pod Brdy se bude konat v pátek 22.3.2019 od 18.00 h. v Sokolovně. Klíč na počet delegátů je opět 3:1, to znamená na 3 dospělé členy oddílů 1 delegát na VH. Nutné pro platnost valné hromady, aby byla usnášení schopná. Prosíme vedoucí družstev o včasné zajištění, vyslání delegátů VH. Z každého družstva A – F alespoň po 2 delegátech. Každý delegát navíc je vítán.

Letošní VH je navíc volební. To znamená že se budou volit členové výboru, členové kontrolní komise a starosta. Pokud má někdo zájem o nějakou volenou funkci ať se určitě přihlásí. 


číst celý text

Památný den sokolstva 8. říjen

SENÁTOŘI PODPOŘILI PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA JAKO VÝZNAMNÝ DEN ČR / 31.01.2019

Senát Parlamentu České republiky dnes udělal další klíčový krok k tomu, aby byl Památný den sokolstva zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. Příslušnou novelu zákona podpořil téměř jednohlasně. Posledním krokem k tomu, aby se Památný den sokolstva slavil jako významný den ČR už letos 8. října, je podpis prezidenta ČR.

„Je to od horní komory Parlamentu uznání nejen toho, jak důležitý je tento památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941, pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Pro novelu zákona se vyslovilo 57 členů a členek Senátu z 61 přítomných, čtyři … číst celý text

PŘEBOR ČOS seniorů pro r. 2018

Z pověření Odboru sportu ČOS (Česká obec sokolská) pořádá komise stolního tenisu

PŘEBOR ČOS seniorů pro r.  2018

A.
Všeobecná ustanovení

1.    Pořadatel: T.J. Sokol České Meziříčí, oddíl stolního tenisu

2.    Datum: 15. září 2018 od 9:00 hodin

3.    Místo: Velký sál sokolovny v Českém Meziříčí
Sokolská   355, naproti cukrovaru za parkem
GPS herny: 50°17’1.378″N,
16°3’0.703″E
 50°17’1.378″N, 16°3’0.703″E

4.    Ředitel přeboru: Zítko Pavel
Hlavní rozhodčí:  ing. Kasal Jaromír
Zástupce: Kozák Ladislav
Hlavní pořadatel: Kozák Ladislav, J. Fučíka
197, 517 71 České Meziříčí
mail:   lad.kozak@tiscali.cz
Zdravotník: MUDr. Jirásková Hana

5.    Přihlášky:Jmenovitě nejpozději do 13. 9. 2018 na adresu hl. pořadatele
Na přihláškách uveďte zařazení hráče-hráčky v posledním nejvyšším žebříčku (ČR,Kraj, Region) a tel. spojení na vedoucího

6.    Ubytování:Zajistit může hlavní pořadatel 
tel.    724 122 896                         .  
.- možnost přímo v … číst celý text

ARCHITEKTURA SOKOLOVEN

SOKOLOVNY NAPŘÍČ ČASEM

V únoru roku 1862 vznikla jednota s pozdějším názvem Sokol Pražský a její členové cvičili postupně ve třech pronajatých prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách a vesnicích. V Sokole a od roku 1889 založené České obci sokolské nikdy nevzniklo jednotné ustanovení o tom, v jakém slohu mají být sokolovny postaveny a jak mají vypadat. Díky tomu si o vzniku a podobě sokoloven rozhodovaly jednoty samy. Architekti mohli být vybráni nejen na základě vyhrané soutěže, ale i díky regionální příslušnosti či přátelství s lidmi

číst celý text

SYMBOLIKA – SOKOLSKÝ KROJ

8Sokol se od jiných spolků liší jednak svou nadčasovou myšlenkou a účelem a také svéráznými spolkovými kroji, vlasteneckým oblečením, které má svůj národní a mravní význam a lze podle něj sokoly bezpečně rozeznat. Je však potřeba zmínit, že sokolský kroj ještě nedělá sokola. Kdo není duchem a činností sokolem, nestane se jím pouhým oblékáním kroje a jeho nošením na veřejnosti.

Návrh, aby Sokolstvo mělo svůj kroj, vznikl již v roce 1862, kdy byl podán návrh br. J. Musilem. Nápad byl podporován bratry Grégrem, Krupkou aj. První návrhy kroje vytvořil Josef Mánes. Trvalo několik let, než byl ustanoven sokolský kroj a další řadu let, než se nakonec ustanovil tak, jak jej známe dnes. V současné době existuje mužská i ženská varianta sokolského kroje.

číst celý text