oddíly: lední hokej, nohejbal, stolní tenis, volejbal, všestrannost

Monthly Archives: Srpen 2018

XIOM Omega 7 Asia – je tak tvrdá, jak se deklaruje?

Tak už jsem měl tu čest se herně potkat s novinkou Xiom Omega 7 Asia a přináším pár zážitků.

Nejdříve tedy opět technikálie. Dostal se mi do ruky červený potah s houbou tloušťky max. Nalepil jsem ho na Vodak Diolen Off. Lepeno lepidlem TSP Bio Fix, klasicky jedna vrstva dřevo, jedna vrstva potah. Na BH straně Xiom Vega Tour. Po uvedení na trh stále snad ještě novinek Omega 7 EU a PRO přichází další přírůstek do rodiny, nejtvrdší varianta ASIA.

Ač to není moc podstatné, tak mě u téhle sedmičkové řady hodně baví vyklápěcí obal, na kterém je vidět (stejně jako na sociálních sítích a webech), že v Xiomu se hodně dbá na moderní design a detaily. Po odklopení první vrstvy se celý natěšení dostanete k řádce grafů, číst celý text

PŘEBOR ČOS seniorů pro r. 2018

Z pověření Odboru sportu ČOS (Česká obec sokolská) pořádá komise stolního tenisu

PŘEBOR ČOS seniorů pro r.  2018

A.
Všeobecná ustanovení

1.    Pořadatel: T.J. Sokol České Meziříčí, oddíl stolního tenisu

2.    Datum: 15. září 2018 od 9:00 hodin

3.    Místo: Velký sál sokolovny v Českém Meziříčí
Sokolská   355, naproti cukrovaru za parkem
GPS herny: 50°17’1.378″N,
16°3’0.703″E
 50°17’1.378″N, 16°3’0.703″E

4.    Ředitel přeboru: Zítko Pavel
Hlavní rozhodčí:  ing. Kasal Jaromír
Zástupce: Kozák Ladislav
Hlavní pořadatel: Kozák Ladislav, J. Fučíka
197, 517 71 České Meziříčí
mail:   lad.kozak@tiscali.cz
Zdravotník: MUDr. Jirásková Hana

5.    Přihlášky:Jmenovitě nejpozději do 13. 9. 2018 na adresu hl. pořadatele
Na přihláškách uveďte zařazení hráče-hráčky v posledním nejvyšším žebříčku (ČR,Kraj, Region) a tel. spojení na vedoucího

6.    Ubytování:Zajistit může hlavní pořadatel 
tel.    724 122 896                         .  
.- možnost přímo v … číst celý text

ARCHITEKTURA SOKOLOVEN

SOKOLOVNY NAPŘÍČ ČASEM

V únoru roku 1862 vznikla jednota s pozdějším názvem Sokol Pražský a její členové cvičili postupně ve třech pronajatých prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách a vesnicích. V Sokole a od roku 1889 založené České obci sokolské nikdy nevzniklo jednotné ustanovení o tom, v jakém slohu mají být sokolovny postaveny a jak mají vypadat. Díky tomu si o vzniku a podobě sokoloven rozhodovaly jednoty samy. Architekti mohli být vybráni nejen na základě vyhrané soutěže, ale i díky regionální příslušnosti či přátelství s lidmi

číst celý text

SYMBOLIKA – SOKOLSKÝ KROJ

8Sokol se od jiných spolků liší jednak svou nadčasovou myšlenkou a účelem a také svéráznými spolkovými kroji, vlasteneckým oblečením, které má svůj národní a mravní význam a lze podle něj sokoly bezpečně rozeznat. Je však potřeba zmínit, že sokolský kroj ještě nedělá sokola. Kdo není duchem a činností sokolem, nestane se jím pouhým oblékáním kroje a jeho nošením na veřejnosti.

Návrh, aby Sokolstvo mělo svůj kroj, vznikl již v roce 1862, kdy byl podán návrh br. J. Musilem. Nápad byl podporován bratry Grégrem, Krupkou aj. První návrhy kroje vytvořil Josef Mánes. Trvalo několik let, než byl ustanoven sokolský kroj a další řadu let, než se nakonec ustanovil tak, jak jej známe dnes. V současné době existuje mužská i ženská varianta sokolského kroje.

číst celý text